Lớp Dạy Kèm Mầm Non

Thông tin lớp Trạng thái
Gia sư lớp
Gia sư mầm non
Một bé trai 3 tuổi
Môn dạy Kỹ năng mầm non
Dạy kèm tại đường Hoàng Sa phường 8         quận 3
Mức lương 3.200.000 đ
Số buổi / tuần 4b
Thời gian trống T2345 từ 17g30 hoặc 18g hoặc 18g30
Tìm gia sư là Giáo viên mầm non

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: MT038412

Chưa giao

Gia sư lớp Gia sư lớp Lá
Môn dạy Dự bị vào lớp 1
Dạy kèm tại

Đường 18, P. Hiệp Bình Chánh,

Quận Thủ Đức

Mức lương 2.400.000đ
Số buổi / tuần 3
Thời gian trống T2,3,4,5,6 từ hoặc sau 16g30 tùy chọn 3 buổi
Tìm gia sư Giáo viên kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT038204

Đã giao

Gia sư lớp
Gia sư mầm non
Một bé trai 4 tuổi ít nói
Môn dạy Chơi có định hướng cùng bé và hỗ trợ ngôn ngữ cho bé
Dạy kèm tại Sunrise city, Nguyễn Hữu Thọ phường Tân Hưng                                             Quận 7 
Mức lương 1.500.000 đ
Số buổi / tuần 3b x 90' 
Thời gian trống Tùy chọn 3b từ sau 17g và ko quá khuya
Tìm gia sư Sinh viên nữ yêu trẻ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT038122

Đã giao

Gia sư lớp

Gia sư lớp Lá

Học sinh nữ

Môn dạy Dự bị vào lớp 1
Dạy kèm tại

Đường Đinh Liệt, P. Phú Thọ Hòa,

Quận Tân Phú

Mức lương 1.200.000đ
Số buổi / tuần 3b x 90'
Thời gian trống T2,3,4,5,6,7 từ hoặc sau 16g30 tùy chọn 3 buổi
Tìm gia sư Sinh viên nữ kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT028342

Đã giao

Gia sư lớp
Gia sư mầm non
Một bé trai 4,5 tuổi
Môn dạy Kỹ năng mầm non
Dạy kèm tại

 cc Mỹ Đức 220 XVNT, phường 21

                                        quận Bình Thạnh

Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T246 từ hoặc sau 18g
Tìm gia sư Giáo viên nữ kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT028320

Đã giao

Gia sư lớp
Gia sư mầm non
Một bé gái hai tuổi rưỡi chậm nói
 
Môn dạy Các kỹ năng mầm non, hỗ trợ khả năng nói
Dạy kèm tại Phạm Văn Đồng, P. 11           Bình Thạnh
Mức lương 4.500.000 đ
Số buổi / tuần 5b x 90' 
Thời gian trống Bé rảnh cả ngày từ hoặc sau 9 giờ
Tìm gia sư Giáo viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT127338

Đã giao

Gia sư lớp Lớp lá
Môn dạy Tập viết rèn chữ 
Dạy kèm tại Phạm Văn Đồng phường 3          Gò Vấp
Mức lương 1.200.000 đ
Số buổi / tuần 3b x 90'
Thời gian trống Tùy chọn 3b từ sau 17g30
Tìm gia sư Sinh viên nữ kn

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT127304

Đã giao

Gia sư lớp Lớp lá
Môn dạy Dự bị lớp 1
Dạy kèm tại đường HT 13, phường Hiệp Thành quận 12
Mức lương 1.200.000 đ
Số buổi / tuần 3b x 90' 
Thời gian trống T234567 từ sau 19g
Tìm gia sư Sinh viên nữ kn

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT127209

Đã giao

Gia sư lớp  2 BÉ LỚP LÁ
Môn dạy CÁC MÔN DỰ BỊ VÀO LỚP 1
Dạy kèm tại HUỲNH TẤN PHÁT, PHƯỜNG TÂN PHÚ,                                                             QUẬN 7
Mức lương 1.500.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 TỪ 17H30 CHỌN 3B
Tìm gia sư SINH VIÊN NỮ KINH NGHIỆM

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: SP117543

Đã giao

Gia sư lớp
Gia sư Mầm non
Bé trai 3t
Môn dạy Kỹ năng mầm non 
Dạy kèm tại đg 17, kdc Hiệp Bình Chánh phường Hiệp Bình Chánh                     quận Thủ Đức
Mức lương 1.600.000 đ
Số buổi / tuần 2b x 90'
Thời gian trống  T7CN từ sau 15g
Tìm gia sư Giáo viên nữ kn

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT127103

Đã giao

Gia sư lớp
Gia sư Mầm non
1 bé trai 3t5 tuổi đang học lớp mầm
Môn dạy Chơi có định hướng và hỗ trợ ngôn ngữ cho bé
Dạy kèm tại  cc Đức Khải phường Phạm Hữu Lầu phường Phú Mỹ                           quận 7
Mức lương 1.200.000 đ
Số buổi / tuần 3b x 90'
Thời gian trống Tùy sx 3b x 90' từ hoặc sau 18g30
Tìm gia sư Sinh viên nữ kn

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT117528

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp lá
Môn dạy Dự bị vào lớp 1  
Dạy kèm tại đg D1, phường Tân Hưng           Quận 7
Mức lương 2.000.000 đ
Số buổi / tuần 5b
Thời gian trống T23456 từ 17g hoặc 17g30 ( không thể thay đổi)
Tìm gia sư Sinh viên nữ kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT117425

Đã giao

Gia sư lớp

Gia sư lớp Lá

Môn dạy Dự bị vào lớp 1
Dạy kèm tại Đường Số 10, P. Tân Quy,                 Quận 7
Mức lương 1.200.000đ
Số buổi / tuần 3
Thời gian trống T2,3,4,5,6 từ hoặc sau 17g tùy chọn 3 buổi
Tìm gia sư là Sinh viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: MT117223LA

Đã giao

Gia sư lớp Lớp lá
Môn dạy Dự bị vào lớp 1
Dạy kèm tại Lê Lai Phường Bến Thành      Quận Nhất
Mức lương 2.100.000 d
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T35 từ hoặc sau 18g; T7CN cả ngày. Chọn 3b
Tìm gia sư Giáo viên nữ tự do

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT107448

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp lá
 
Môn dạy Dự bị vào lớp 1
Dạy kèm tại đường Vĩnh Khánh phường 8       quận 4
Mức lương 1.200.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống Tùy sx từ hoặc sau 16g30
Tìm gia sư Sinh viên nữ giọng MN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT107437

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp lá 
 
Môn dạy Dự bị vào lớp 1 
Dạy kèm tại
đường Trần Đại Nghĩa xã Tân Kiên
                                     huyện Bình Chánh
Ngay vòng xoay An Lạc
Mức lương 800.000 d
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T234567 từ sau 17g
Tìm gia sư Sinh viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT107253

Đã giao

Gia sư lớp

Gia sư Mầm Non

1 học sinh nữ 3 tuổi đang học Mầm non Quốc Tế

Môn dạy Kỹ năng Mầm non
Dạy kèm tại Đặng Văn Ngữ, P14,         Quận Phú Nhuận
Mức lương 1.000.000đ
Số buổi / tuần 2b x 90'
Thời gian trống T7,CN từ 15g30 hoặc 16g
Tìm gia sư Sinh viên nữ kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT107204

Đã giao

Gia sư lớp
Gia sư Lớp lá
Bé trai
Môn dạy Dự bị vào lớp 1
Dạy kèm tại

cc Hoàng Anh Thanh Bình Đường D4 khu dân cư Him Lam phường Tân Hưng

                                                Quận 7

Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T246 từ sau 18g
Tìm gia sư Giáo viên nữ kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: SP097347

Đã giao

Gia sư lớp
Gia sư Lớp lá
 
Môn dạy Dự bị vào lớp 1
Dạy kèm tại

Chế Lan Viên phường Tây Thạnh

                                         quận Tân Phú

Mức lương 1.200.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống Tùy gia sư chọn 3 buổi từ sau 18 giờ
Tìm gia sư Sinh viên kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT097209

Đã giao

Gia sư lớp
Gia sư mầm non
Hai bé một bé trai một bé gái 3 tuổi Việt - Nga nói được chút ít tiếng Việt
Môn dạy Kỹ năng mầm non và tiếng Việt
Dạy kèm tại Nguyễn Văn Hưởng phường Thảo Điền                                                   quận 2
Mức lương
lương 12tr/tháng - Giáo viên
Lương 6 tr/thang - Sinh viên
Số buổi / tuần 5b x 4giờ 
Thời gian trống T23456 từ 15g - 19g
Tìm gia sư là Giáo viên hoặc sinh viên nữ chuyên ngành giáo dục mầm non giọng miền Bắc

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: MT097126

Đã giao

Gia sư lớp

Gia sư Hỗ trợ Ngôn ngữ

1 bé trai 4 tuổi rưỡi, chậm nói, phát triển bình thường, đã biết đọc và viết một ít

Môn dạy Hỗ trợ Ngôn Ngữ, tập đọc và viết
Dạy kèm tại Nguyễn Đình Chính, P15,   Quận Phú Nhuận
Mức lương 200.000đ / giờ
Số buổi / tuần 3b x 60'
Thời gian trống Tùy SX từ sau 17g
Tìm gia sư Giáo viên kinh nghiệm dạy trẻ chậm nói

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT077430

Đã giao

Gia sư lớp Gia sư lớp Mầm lên lớp Lá
Môn dạy Dự bị vào lớp 1
Dạy kèm tại Hàn Hải Nguyên, P9,                           Quận 11
Mức lương 1.200.000đ
Số buổi / tuần 3
Thời gian trống Tùy SX từ sau 17g30
Tìm gia sư Sinh viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT077223

Đã giao

Gia sư lớp

Gia sư Mầm Non

1 bé trai 5 tuổi

Môn dạy Kỹ năng Mầm Non và dự bị lớp 1
Dạy kèm tại Nguyễn Thị Huỳnh, P8,       Quận Phú Nhuận
Mức lương 1.200.000đ
Số buổi / tuần 3b x 90'
Thời gian trống Tùy SX từ sau 17g
Tìm gia sư là Sinh viên nữ kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: SP077127

Đã giao

Gia sư lớp

Gia sư Mầm Non

Học sinh nữ 31 tháng, không có đi học

Môn dạy Kỹ năng Mầm Non
Dạy kèm tại

Khu Dân Cư Vạn Phúc, Quốc Lộ 13, P. Hiệp Bình Phước,

Quận Thủ Đức

Mức lương 2.000.000đ
Số buổi / tuần 5b x 90'
Thời gian trống T2,3,4,5,6 sáng từ 8g30 hoặc 9g
Tìm gia sư Sinh viên nữ kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT077119

Đã giao

Gia sư lớp Gia sư lớp Lá
Môn dạy Dự bị vào lớp 1
Dạy kèm tại Gia Phú, P3,                                              Quận 6
Mức lương 1.200.000đ
Số buổi / tuần 3b x 90'
Thời gian trống T3,5,7 buổi sáng 
Tìm gia sư là Sinh viên nữ giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: SP077117

Đã giao

Liên kết website
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Quảng cáo
Thống kê
 Trực tuyến :  18
 Hôm nay:  1093
 Hôm qua:  4600
 Tuần trước:  34571
 Tháng trước:  94670
 Tất cả:  5177590

GIA SƯ MINH TÂM  

    

Địa chỉ : 

 

 VP chi nhánh quận 6:                                   53 đường 74, phường 10, quận 6, TP HCM.

 

(Nhấp vào đây để xem sơ đồ đường đi đến chi nhánh quận 6)

                                                                           

 VP chi nhánh quận 12:                                  287 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM

                                                                            Chung cư Tecco Green Nest, block 3, căn hộ TM04 (tầng trệt)

 

(Nhấp vào đây để xem sơ đồ đường đi đến chi nhánh Quận 12)

 

VP chi nhánh quận Thủ Đức:                         34 đường số 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM

 

(Nhấp vào đây để xem sơ đồ đường đi đến chi nhánh quận Thủ Đức)

 

Điện thoại                                       (028) 3890 8900 - 012 3890 8900

 

Hotline (24/7)                                08 68908900 - 0909368900

 

Email                                                giasu.minhtam@yahoo.com

 

Website                                            www.giasuminhtam.com

 

 

 

 

Thiết kế website www.webso.vn