Lớp Dạy Kèm Cấp 2 - THCS

Thông tin lớp Trạng thái
Gia sư lớp
Lớp 8
Học sinh Trường Quốc tế Á Châu. Vào trường từ năm lớp 6 nhưng tiếng anh quá yếu
Môn dạy Anh văn
Dạy kèm tại

đường Phan Thúc Diện phường 4

                                                    Tân Bình

Mức lương 4.500.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 17g30; T7CN cả ngày. Chọn 3b
Tìm gia sư Giáo viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT089327

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 7 lên 8
Hs  trg Lê Quý Đôn
Môn dạy Toán 
Dạy kèm tại đường Nguyễn Thị Thập phường Tân Phú                                                       quận 7
Mức lương 2.000.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T2345 từ hoặc sau 18g; CN cả ngày. Chọn 2b
Tìm gia sư là Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 
 
Mã lớp: SP089320

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 7 lên 8
2 hs trg Sương Nguyệt Anh
Môn dạy Toán Lý Hóa
Dạy kèm tại đường liên tỉnh 5 Phường 5        Quận 8 
Mức lương 2.000.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T234567 từ hoặc sau 18g
Tìm gia sư Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT089317

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 9
Hs trg Hoa Lư
Môn dạy Lý Hóa 
Dạy kèm tại

đường số 6 phường Linh Xuân

                                            quận Thủ Đức

Mức lương 1.200.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T2345 từ hoặc sau 18g; T6,7, CN từ hoặc sau 14g
Tìm gia sư Sinh viên nam

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT089314

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 6 vào Lớp 7
Hs  trường quốc tế Canada
Môn dạy Anh văn (CT trg Qte Canada)
Dạy kèm tại đường số 8 khu dân cư ven sông phường Tân Phong                                   Quận 7
Mức lương 3.000.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g30; T7 cả ngày
Tìm gia sư là Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT089312A

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 6 vào Lớp 7
Hs  trường quốc tế Canada
Môn dạy Toán Lý (CT Bộ GD&ĐT)
Dạy kèm tại đường số 8 khu dân cư ven sông phường Tân Phong                                   Quận 7
Mức lương 4.000.000 đ
Số buổi / tuần 4b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g30; T7 cả ngày
Tìm gia sư là Giáo viên nam KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 
 
Mã lớp: MT089312TL

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 8 lên 9
Học sinh trường Phú Mỹ Bình Thạnh
Môn dạy Toán
Dạy kèm tại

đường Võ Duy Ninh phường 22 

                                        quận Bình Thạnh

Mức lương 3.300.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 14g30; T7CN cả ngày. Sau khi nhập học sẽ sắp xếp lại theo lịch học của
Tìm gia sư là Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

 
Mã lớp: MT089310T

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 8 lên 9
Học sinh trường Phú Mỹ Bình Thạnh
Môn dạy Ngữ Văn
Dạy kèm tại

đường Võ Duy Ninh phường 22

                                        quận Bình Thạnh

Mức lương 2.200.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 14g30; T7CN cả ngày. Sau khi nhập học sẽ sắp xếp lại theo lịch học của
Tìm gia sư Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT089310V

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 6 lên 7
HS Trường Lê Anh Xuân
Môn dạy Báo bài
Dạy kèm tại đường Minh Phụng Phường 2   Quận 11
Mức lương 2.000.000 đ
Số buổi / tuần 4b x 90'
Thời gian trống T2345 từ 18g đến 18g30
Tìm gia sư là Sinh viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
 
Mã lớp: MT089309

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 6 lên 7
HS  trường Chi Lăng
Môn dạy Báo bài 
Dạy kèm tại  Đoàn Văn Bơ phường 9              quận 4
Mức lương 2.500.000 đ
Số buổi / tuần 5b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18 giờ; T7CN cả ngày. Chọn 5 buổi ( không chọn cả thứ bảy lẫn chủ nhật)
Tìm gia sư là Sinh viên 

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT089303

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 6 lên 7
HS  trường Chi Lăng
Môn dạy Báo bài 
Dạy kèm tại  Đoàn Văn Bơ phường 9              quận 4
Mức lương 2.500.000 đ
Số buổi / tuần 5b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18 giờ; T7CN cả ngày. Chọn 5 buổi ( không chọn cả thứ bảy lẫn chủ nhật)
Tìm gia sư Sinh viên 

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT089206

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5 lên 6
HS Trường Quốc tế Á Châu
Môn dạy  VĂN
Dạy kèm tại đường Lam Sơn phường 2        Tân Bình
Mức lương 1.800.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T235 từ hoặc sau 18g; T7CN cả ngày.
Tìm gia sư là Giáo viên kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT089238V

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5 lên 6
HS Trường Quốc tế Á Châu
Môn dạy  Toán Lý
Dạy kèm tại đường Lam Sơn phường 2        Tân Bình
Mức lương 2.700.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T235 từ hoặc sau 18g; T7CN cả ngày.
Tìm gia sư là Giáo viên kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT089238TLH

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 6 lên 7
HS trường Đinh Thiện Lý
Môn dạy Toán
Dạy kèm tại Lê Văn Lương phường Tân Quy    quận 7
Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T246 từ hoặc sau 19g chọn 2b
Tìm gia sư Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT089237

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 7
HS  lớp chọn trường trung học cơ sở Hòa Phú
Môn dạy Ngữ Văn
Dạy kèm tại đường Trung An ấp Chợ xã Trung An                                                      huyện Củ Chi
Mức lương 2.000.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 19g15; T7CN cả ngày. Chọn 2b
Tìm gia sư Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT089230

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 7 lên 8
HS trường Nguyễn Gia Thiều.
Môn dạy Anh văn chương trình PET
Dạy kèm tại Âu Cơ, Phường 5                         Quận 11
Mức lương 2.500.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống Hè thì bé rảnh cả ngày tùy giáo viên sắp xếp
Tìm gia sư Giáo viên nữ trẻ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT089226

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 8
Học sinh Trường quốc tế Hồ Chí Minh
Môn dạy Tiếng Pháp ( là ngoại ngữ thứ 2 tại trường)
Dạy kèm tại đường Xuân Thủy phường Thảo Điền                                                             quận 2
Mức lương 3b x 90' x 350k/b
Số buổi / tuần 3b x 90' x 350k/b
Thời gian trống T35 từ hoặc sau 17g; T7CN cả ngày. Chọn 3b
Tìm gia sư Giáo viên nữ năng động, KN dạy học sinh trường quốc tế

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT089223

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 9 và Lớp 8
2 hs trường Vinschool
Môn dạy Anh văn ( chú trọng đàm thoại và ngữ pháp)
Dạy kèm tại

 Nguyễn Hữu Cảnh phường 22

                                        quận Bình Thạnh

Mức lương 5.400.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 16g; T7CN cả ngày. Chọn 3b. 
Tìm gia sư Giáo viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT089222

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 8 lên 9
Học sinh  trường Nguyễn Hữu Thọ
Môn dạy Báo bài
Dạy kèm tại đường Phú Thuận phường Phú Thuận                                                                quận 7
Mức lương 3.000.000 đ
Số buổi / tuần 5b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 19g; T7CN cả ngày. Chọn 5b
Tìm gia sư Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT089221

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 8 lên 9
HS  trường Chu Văn An
Môn dạy Báo bài
Dạy kèm tại đg Võ Oanh, P. 25,                   Bình Thạnh
Mức lương 3.000.000 đ
Số buổi / tuần 5b
Thời gian trống T23456 từ 19g30 hoặc 20g đều đc; T7CN cả ngày. Gia sư chọn 5 buổi (ko chọn đg thời cả T7 lẫn CN)
Tìm gia sư là Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 
 
Mã lớp: MT089217

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 8 lên 9
Học sinh  Trường Nguyễn Hữu Thọ 
Môn dạy Anh văn (LT vào chuyên Anh Lê Hồng Phong hoặc Trần Đại Nghĩa)
Dạy kèm tại đg 43, phường Tân Quy               quận 7
Mức lương 2b x 90' x 400k/b
Số buổi / tuần 2b x 90' x 400k/b
Thời gian trống T246 từ hoặc sau 18g; T7CN cả ngày. Chọn 2b. Nếu chọn vào thứ ba hoặc thứ năm thì phải thương lượng trước
Tìm gia sư Giáo viên kinh nghiệm luyện thi chuyên

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: SP089216

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 1, Lớp 2 và Lớp 6
3 hs học chung
Môn dạy Báo bài
Dạy kèm tại đường Tô Hiệu phường Hiệp Tân Tân Phú
Mức lương 2.100.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g; T7CN cả ngày. Chọn 3b
Tìm gia sư Sinh viên nữ giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT089211

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5 lên 6
Học sinh trường Trần Đại Nghĩa
Môn dạy Toán
Dạy kèm tại đường Nguyễn Thiện Thuật Phường 2                                                        Quận 3
Mức lương 1.200.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g chọn 2b
Tìm gia sư Sinh viên nam giỏi toán

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT089210

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 7 và Lớp 6
Hai học sinh trường Vstar
Môn dạy Báo bài (theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Dạy kèm tại KDC Nam Long mở rộng phường Phước Long B                                        quận 9
Mức lương 3.000.000 đ
Số buổi / tuần 5b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 19g
Tìm gia sư là Sinh viên nam/nữ giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 
 
Mã lớp: MT089209

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 6 lên 7
Bé gái trường Chu Văn An
Môn dạy Toán Lý Văn 
Dạy kèm tại Bùi Công Trừng tổ 3 ấp 3 xã Nhị Bình                                                    huyện Hóc Môn
Mức lương 1.500.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống Hè thì tùy sinh viên sắp xếp ba ngày trong ban ngày
Tìm gia sư là Sinh viên nữ 

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT089202

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5 kên 6
Học sinh  trường Việt Úc
Môn dạy Toán Lý ( theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Dạy kèm tại
 liên khu 2-5 Phường Bình Trị Đông
                                             quận Bình Tân
Gần ngay Đầm Sen
Mức lương 3.000.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 chôn 3b từ hoặc sau 18g
Tìm gia sư Giáo viên kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: SP089201

Đã giao

Gia sư lớp Lớp 8 lên 9
Môn dạy HÓA
Dạy kèm tại Vinhome Tân Cảng 208 Nguyễn Hữu Cảnh phường 25                    quận Bình Thạnh
Mức lương 2.000.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T234567 từ hoặc sau 18g; CN từ hoặc sau 14g
Tìm gia sư là Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

 
Mã lớp: MT089115H

Đã giao

Gia sư lớp Lớp 8 lên 9
Môn dạy
Dạy kèm tại Vinhome Tân Cảng 208 Nguyễn Hữu Cảnh phường 25                    quận Bình Thạnh
Mức lương 2.000.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T234567 từ hoặc sau 18g; CN từ hoặc sau 14g
Tìm gia sư là Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: MT089115L

Đã giao

Gia sư lớp Lớp 8 lên 9
Môn dạy Toán
Dạy kèm tại Vinhome Tân Cảng 208 Nguyễn Hữu Cảnh phường 25                    quận Bình Thạnh
Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T234567 từ hoặc sau 18g; CN từ hoặc sau 14g
Tìm gia sư là Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: MT089115T

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5 lên 6
HS Trường Vân Đồn quận 4
Môn dạy Toán Lý Ngữ Văn
Dạy kèm tại  Tôn thất thuyết Phường 3            Quận 4
Mức lương 1.500.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g; T7CN cả ngày. Chọn ba buổi ( không chọn đồng thời cả thứ bảy lẫn chủ nhật)
Tìm gia sư Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT089108

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 6 lên 7
Hs  Trường Quốc tế Canada
Môn dạy Toán  (chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Dạy kèm tại khu EverRich 3 đường Phú Thuận phường Tân Phú,                                       quận 7
Mức lương 2.000.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g. Chọn 2b
Tìm gia sư Giáo viên nữ giọng miền Nam

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT089103

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 6 lên 7
HS trường Tùng Thiện Vương
Môn dạy Toán 
Dạy kèm tại đường Phạm Thế Hiển Phường 7  Quận 8
Mức lương 1.500.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống Tùy sắp xếp hai buổi từ hoặc sau 18 giờ
Tìm gia sư Sinh viên nữ giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT089102

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 6 lên 7
Hs  trg Phan Văn Hớn
Môn dạy Toán
Dạy kèm tại Phan Văn Hớn khu phố 4 phường Tân Thới Nhất                                Quận 12
Mức lương 1.000.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống Tùy sx từ hoặc sau 14g (sau này nhập học, học sinh cũng học buổi sáng tại trường nên rảnh buổi chiều và tối
Tìm gia sư Sinh viên nữ giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT089101

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5 lên 6
Học sinh  Trường Hậu Giang đã có chứng chỉ Flyers
Môn dạy Anh văn ( hệ thống lại kiến thức trước khi học chương trình lớp 6)
Dạy kèm tại
đường Bông Văn Dĩa xã Tân Kiên
                                     huyện Bình Chánh
Gần đường Nguyễn Cửu Phú
Mức lương 1.800.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống Tùy sắp xếp từ hoặc sau 18 giờ
Tìm gia sư Sinh viên giỏi tiếng Anh. Ưu tiên sinh viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT079511

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 8 lên 9
Học sinh  trường Trần Văn Ơn quận 1
Môn dạy Toán 
Dạy kèm tại

đường Đinh Bộ Lĩnh phường 24 

                                          quận Bình Thạnh

Mức lương 2.200.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống Hiện nay còn hè học sinh rảnh cả ngày tùy giáo viên sắp xếp sau hè sẽ thay đổi sau
Tìm gia sư là Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: SP079504

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 6 lên 7
HS  trường Đoàn Kết Quận 6
Môn dạy Toán Lý Anh Văn
Dạy kèm tại Đường Văn Thân phường 8        quận 6
Mức lương 1.500.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống Hiện nay nghỉ hè nên bé rảnh cả ngày tùy gia sư sắp xếp sau hè sẽ sắp xếp lại
Tìm gia sư Sinh viên nữ giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT079502

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 6 lên 7
HS trường Hiệp Bình
Môn dạy Toán Lý 
Dạy kèm tại
quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước
                                            quận Thủ Đức
Gần cân Nhơn Hòa
Mức lương 1.500.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống Hiện giờ bé còn nghỉ hè nên rảnh cả ngày tùy gia sư sắp xếp trong ban ngày. Sau hè bé nhập học trong trường chỉ học 1 buổi chiều nên mong muốn gia sư sắp xếp vào buổi sáng ổn định luôn sau này
Tìm gia sư Sinh viên nữ giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT079501

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 6 lên 7
HS trường Hiệp Bình
Môn dạy Toán Lý 
Dạy kèm tại
quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước 
                                              quận Thủ Đức
Gần cân Nhơn Hòa
Mức lương 1.500.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống Hiện giờ bé còn nghỉ hè nên rảnh cả ngày tùy gia sư sắp xếp trong ban ngày. Sau hè sẽ sắp xếp lại
Tìm gia sư là Sinh viên nữ giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: MT079422

Đã giao

Gia sư lớp Lớp 5 lên 6
Môn dạy Toán Lý
Dạy kèm tại đường Cống Quỳnh phường Nguyễn Cư Trinh                                            quận 1
Mức lương 2.700.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống Hiện nay bác còn nghỉ hè rảnh cả ngày tùy giáo viên sắp xếp sau hè sẽ sắp xếp lại
Tìm gia sư Giáo viên 

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT079421

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 6 
HS  trg Bình Chiểu
Khai giảng từ sau 1/8
Môn dạy Toán + Tiếng Anh 
Dạy kèm tại

đg số 2, kp 3, phường Bình Chiểu

                                                   Thủ Đức

Mức lương 1.500.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 17g30; T7CN cả ngày. Chọn 3b, (Không chọn đồng thời cả Thứ bảy lên Chủ Nhật)
Tìm gia sư là Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: MT079418

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 6 và Lớp 7
Hai chị em học chung với nhau
Môn dạy Toán Lý 
Dạy kèm tại Nguyễn Phúc Nguyên phường 9   quận 3
Mức lương 1.800.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống Hè này học sinh rảnh cả ngày tùy gia sư sắp xếp sau hè sẽ sắp xếp lại
Tìm gia sư Sinh viên nữ giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT079412

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 6 lên 7
Học sinh Trường Quốc tế Á Châu
Môn dạy Toán
Dạy kèm tại bến Phú Lâm phường 9               quận 6
Mức lương 2.000.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T7CN từ 10g hoặc từ 10g30
Tìm gia sư Giáo viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT079411

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 8 lên 9
HS trg Vstar
Môn dạy Toán 
Dạy kèm tại đường số 6 khu dân cư Đại Phúc xã Bình Hưng                         huyện Bình Chánh
Mức lương 1.800.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g; T7CN cả ngày. Chọn 3b ( không chọn đồng thời cả thứ bảy lẫn chủ nhật)
Tìm gia sư là Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: MT079410

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 8 lên 9
HS trường quốc tế Việt Úc
Môn dạy VĂN
Dạy kèm tại
đường Song Hành xã Tân Hiệp 
                                          huyện Hóc Môn
Gần Nhà Máy Nước Tân Hiệp
Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 19g
Tìm gia sư là Giáo viên kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: MT079407V

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 8 lên 9
HS trường quốc tế Việt Úc
Môn dạy Toán
Dạy kèm tại
đường Song Hành xã Tân Hiệp
                                          huyện Hóc Môn
Gần Nhà Máy Nước Tân Hiệp
Mức lương 3.600.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 19g
Tìm gia sư Giáo viên kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT079407T

Đã giao

Gia sư lớp

Gia sư lớp 5 lên 6

Học sinh trường Quốc Tế Canada (Học sinh từ vừa trường Lương Thế Vinh chuyển về)

Môn dạy Báo Bài (không có tiếng Anh + theo chương trình của BGD & ĐT)
Dạy kèm tại Đường Phú Thuận, P. Tân Phú,        Quận 7
Mức lương 2.500.000đ
Số buổi / tuần 5
Thời gian trống T2,3,4,5,6 từ 17g hoặc từ 17g30
Tìm gia sư là Sinh viên nữ giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: SP079403

Đã giao

Gia sư lớp

Gia sư lớp 6 lên 7

Học sinh trường THCS Lam Sơn - Quận 6

Môn dạy Toán + Vật Lý + Ngữ Văn
Dạy kèm tại

Đường Nguyễn Cửu Phú, P. Tân Tạo A,

Quận Bình Tân

Mức lương 1.500.000đ
Số buổi / tuần 3
Thời gian trống Tùy SX, sau hè SX lại từ hoặc sau 18g
Tìm gia sư là Sinh viên nữ giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: SP079402

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5 lên lớp 6
HS  trường Rạng Đông
Môn dạy Toán Lý
Dạy kèm tại

đường Nguyễn Xí phường 26

                                     quận Bình Thạnh

Mức lương 1.500.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống Hè này thì tùy gia sư sắp xếp vì bé rảnh cả ngày sau hè thì sắp xếp lại
Tìm gia sư Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT079332

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 8 và Lớp 6
2 hs học chung
Môn dạy Báo bài ( ngoại trừ trường môn Anh Văn)
Dạy kèm tại đường số 3 phường Bình Hưng Hòa A                                                 quận Bình Tân
Mức lương 3.000.000 đ
Số buổi / tuần 5b
Thời gian trống Trong hè này thì tùy gia sư sắp xếp từ hoặc sau 14g. Sau hè thì chỉ học được buổi tối từ sau 18 giờ
Tìm gia sư là Sinh viên nữ kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: MT079330

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5 lên 6
HS trường Lý Thường Kiệt
Môn dạy Toán Lý
Dạy kèm tại đường Mã Lò phường Bình Trị Đông A                                                   quận Bình Tân
Mức lương 2.700.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống Hè thì tùy giáo viên sắp xếp vì bé rảnh cả ngày sau hè sắp xếp lại theo lịch của bé
Tìm gia sư Giáo viên nam kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT079327

Đã giao

Liên kết website
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Chat Tư vấn học
Chat Tư vấn dạy

(028) 3890 8900

 08  3890 8900

 

Quảng cáo
Thống kê
 Trực tuyến :  19
 Hôm nay:  4
 Hôm qua:  2807
 Tuần trước:  66645
 Tháng trước:  88476
 Tất cả:  7145330

GIA SƯ MINH TÂM  

    

Địa chỉ : 

 

 VP chi nhánh quận 6:                                   53 đường 74, phường 10, quận 6, TP HCM.

 

(Nhấp vào đây để xem sơ đồ đường đi đến chi nhánh quận 6)

                                                                           

 VP chi nhánh quận 12:                                  287 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM

                                                                            Chung cư Tecco Green Nest, block 3, căn hộ TM04 (tầng trệt)

 

(Nhấp vào đây để xem sơ đồ đường đi đến chi nhánh Quận 12)

 

VP chi nhánh quận Thủ Đức:                         34 đường số 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM

 

(Nhấp vào đây để xem sơ đồ đường đi đến chi nhánh quận Thủ Đức)

 

Điện thoại                                       (028) 3890 8900 - 012 3890 8900

 

Hotline (24/7)                                08 68908900 - 0909368900

 

Email                                                giasu.minhtam@yahoo.com

 

Website                                            www.giasuminhtam.com

 

 

 

 

Thiết kế website www.webso.vn