Lớp Dạy Kèm Cấp 1 - Tiểu Học

Thông tin lớp Trạng thái
Gia sư lớp
Lớp 4
HS  trường Nguyễn Thanh Tuyền
Môn dạy Toán
Dạy kèm tại đường Bạch Đằng phường 2      Tân Bình
Mức lương

1.200.000 đ

Phụ huynh cam kết học lâu dài. Nếu chỉ học đến ôn thi xong rồi nghỉ thì phụ huynh sẽ hỗ trợ thêm phí nhận lớp là 400k

Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456từ 19g30 hoặc 20g; T7CN cả ngày. Chọn 3b
Tìm gia sư Sinh viên nữ giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: SP038418

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS  trường Nguyễn Huệ
Môn dạy Toán tiếng Việt
Dạy kèm tại  đường Trương Định phường Bến Thành                                                 quận 1 
Mức lương

3.000.000 đ

Phí nhận lớp 25%

Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T246 từ hoặc sau 17g; T7CN cả ngày. Chọn 3b
Tìm gia sư là Giáo viên nữ kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: MT038416

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 4
HS trường quốc tế Việt Úc
Môn dạy

Toán tiếng Việt theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo

( phụ huynh định hướng sẽ chuyển sang trường công lập vào năm tới)

Dạy kèm tại đường Lê Quang Kim phường 9    quận 8
Mức lương 2.700.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T2356 từ hoặc sau 18g chọn 3b
Tìm gia sư là Giáo viên trẻ <30 tuổi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: SP038359

Chưa giao

Gia sư lớp

Gia sư lớp 5

Học sinh nữ trường Ấp Đình

Môn dạy Toán chú trọng nâng cao
Dạy kèm tại

Đường Lê Lợi, Xã Tân Hiệp,

Huyện Hóc Môn

Mức lương

3.000.000đ

Phí nhận lớp này là 25%

Số buổi / tuần 3
Thời gian trống T3,5,7 từ hoặc sau 17g
Tìm gia sư Giáo viên kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT038358

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 4
HS trường Lê Minh Xuân
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại cc Ngọc Lan số 35 đường Phú Thuận phường Phú Thuận                    quận 7
Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T2456 từ hoặc sau 19g; T7CN cả ngày
Tìm gia sư Giáo viên kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: SP038351TV

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 5
 
Môn dạy Toán tiếng Việt
Dạy kèm tại  đường 3 tháng 2 phường 14      quận 10
Mức lương

3.000.000 đ

( phí nhận lớp 25%)

Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T35 từ goặc sau 17g30; T7 cả ngày
Tìm gia sư Giáo viên đứng lớp kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT038348

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS trường Hoàng Diệu
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại đường 100 phường Tân Phú       Quận 9
Mức lương

2.700.000 đ

( phí nhận lớp 25 %)

Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T246 từ hoặc sau 18g; T7 sáng; CN cả ngày. Chọn 3b
Tìm gia sư giáo viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT038333

Chưa giao

Gia sư lớp  Lớp Lá
Môn dạy Dự bị vào lớp 1
Dạy kèm tại  đường số 11 P. Phước Bình         quận 9
Mức lương 1.200.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g. Chọn 3b
Tìm gia sư là Sinh viên kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: MT038328LA

Chưa giao

Gia sư lớp

Gia sư Tiểu học

1 bé trai lớp Lá

Môn dạy Dự bị vào lớp 1
Dạy kèm tại

Phạm Hữu Lầu, Xã Phước Kiển,

Huyện Nhà Bè

Mức lương 1.200.000đ
Số buổi / tuần 3
Thời gian trống

- T2,3,4,5,6 từ hoặc sau 17g30

- T7,CN cả ngày

Tùy chọn 3 buổi

Tìm gia sư Sinh viên nữ kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT038308

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 3
HS Trường Lê Lợi
Môn dạy Toán Tiếng Việt tiếng Anh
Dạy kèm tại đường Nguyễn Bình xã Nhơn Đức  Nhà Bè
Mức lương 1.300.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 17g30; T7CN cả ngày. Chọn 3b
Tìm gia sư Sinh viên nữ 

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT038262

Chưa giao

Gia sư lớp Lớp 1 và lớp 5
Môn dạy Toán tiếng Việt tiếng Anh
Dạy kèm tại
cc Tân Mai, quốc lộ 1A phường Tân Tạo                                             Quận Bình Tân
Gần cầu vượt tỉnh lộ 10
Mức lương 1.800.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 17g chọn 3b
Tìm gia sư Sinh viên nữ giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT038260

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 1
2 Hs trường Dĩ An Bình Dương
Môn dạy  Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại đg ĐT743, kp Đông Tân phường Dĩ An thị xã Dĩ An                         tỉnh Bình Dưỡng
Mức lương 2.900.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 17h
Tìm gia sư là Giáo viên

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: MT038230TV

Chưa giao

Gia sư lớp Lớp 4 và lớp 5
Môn dạy Tiếng Anh dạy theo trình độ Flyers, kết hợp dò bài toán tiếng Việt
Dạy kèm tại đường 37 phường Tân Kiểng      quận 7
Mức lương 1.500.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T246 từ hoặc sau 18g
Tìm gia sư Sinh viên nữ giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT038227

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 1
Bé gái trường Trần Quốc Toản
Môn dạy Toán Tiếng Việt ( chú trọng phần tập đọc)
Dạy kèm tại

Huỳnh Tấn Phát phường Bình Thuận

                                                      Quận 7

Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T246 từ hoặc sau 18g; T7CN cả ngày. Chọn 3 buổi không chọn đồng thời thứ 7 và chủ nhật
Tìm gia sư giáo viên kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT038220

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 4
HS  trg Nguyễn Văn Kịp
Môn dạy Báo bài. 
Dạy kèm tại  Nguyễn Sỹ Sách phường 15      Tân Bình
Mức lương 2.000.000 đ
Số buổi / tuần 5b
Thời gian trống T246 từ hoặc sau 17g; T35 từ sau 19g
Tìm gia sư Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT038139

Chưa giao

Gia sư lớp

Lớp lá

Bé trai 5 tuổi

Môn dạy Dự bị vào lớp 1
Dạy kèm tại

Nguyễn Văn Hưởng phường Thảo Điền

quận 2

Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 3
Thời gian trống T456 từ 19g hoặc 19g30
Tìm gia sư Giáo viên kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT028323

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 3
HS trg Lương Thế Vinh
Môn dạy Báo bài
Dạy kèm tại  đg số 9, phường Tân Kiểng       quận 7
Mức lương 2.000.000 đ
Số buổi / tuần 5b
Thời gian trống T23456 từ sau 18g
Tìm gia sư Sinh viên nữ kn

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT038128

Chưa giao

Gia sư lớp Lớp 4 và lớp 1
Môn dạy Toán tiếng Việt
Dạy kèm tại  đường Liên ấp 123 ấp 2 xã Vĩnh Lộc B                                           Huyện Bình Chánh
Mức lương 1.500.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g
Tìm gia sư là Sinh viên giỏi kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: MT038401

Đã giao

Gia sư lớp

Gia sư lớp 1

Học sinh nữ trường Quốc Tế

Môn dạy Toán theo chương trình Quốc Tế
Dạy kèm tại

Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển,  Nhà Bè

Gần ngã tư Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ

Mức lương 2.100.000đ
Số buổi / tuần 3b x 60'
Thời gian trống T3,5,7 từ hoặc sau 16g
Tìm gia sư Sinh viên giỏi tiếng Anh. Ưu tiên sinh viên các trường đại học quốc tế hoặc các trường đại học đào tạo liên kết quốc tế học hoàn toàn bằng tiếng Anh

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT038356

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 4
HS trường Lê Minh Xuân
Môn dạy Anh văn
Dạy kèm tại cc Ngọc Lan số 35 đường Phú Thuận phường Phú Thuận                    quận 7
Mức lương 1.800.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 19g; T7CN cả ngày
Tìm gia sư là Giáo viên

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

Mã lớp: SP038351A

Đã giao

Gia sư lớp Lớp 2
Môn dạy Toán tiếng Việt tiếng Anh
Dạy kèm tại đường số 2 phường 16       quận Gò Vấp
Mức lương 1.800.000 đ
Số buổi / tuần 4b
Thời gian trống T2467 từ hoặc sau18g
Tìm gia sư Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT038347

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 2
HS  trường Việt Úc
Môn dạy Toán Tiếng Việt theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo
Dạy kèm tại

Đặng Văn Ngữ phường 14

                                        quận Phú Nhuận

Mức lương 1.600.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T246 chọn 2b từ hoặc sau 19g
Tìm gia sư Giáo viên kn

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT038345

Đã giao

Gia sư lớp Lớp lá
Môn dạy Dự bị vào lớp 1
Dạy kèm tại đg TL 41, P. Thạnh Lộc,              quận 12
Mức lương 1.200.000 đ
Số buổi / tuần 3b x 90'
Thời gian trống Tùy chọn 3b từ hoặc sau 17g
Tìm gia sư Sinh viên nữ kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: SP038332

Đã giao

Gia sư lớp
 Lớp 3
HS Trường Phước Bình
Môn dạy Toán tiếng Việt tiếng Anh
Dạy kèm tại  đường số 11 P. Phước Bình         quận 9
Mức lương 1.300.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g. Chọn 3b
Tìm gia sư Sinh viên kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT038328L3

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 1
HS trường Him Lam
Môn dạy Toán tiếng Việt 
Dạy kèm tại

đg 24A, phường Bình Trị Đông B

                                          Quận Bình Tân

Mức lương 1.200.000 đ
Số buổi / tuần 3b x 90'
Thời gian trống T3567 từ hoặc sau 18g30 chọn 3b
Tìm gia sư Sinh viên nữ kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT038325

Đã giao

Liên kết website
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Quảng cáo
Thống kê
 Trực tuyến :  23
 Hôm nay:  1144
 Hôm qua:  4600
 Tuần trước:  34571
 Tháng trước:  94670
 Tất cả:  5177641

GIA SƯ MINH TÂM  

    

Địa chỉ : 

 

 VP chi nhánh quận 6:                                   53 đường 74, phường 10, quận 6, TP HCM.

 

(Nhấp vào đây để xem sơ đồ đường đi đến chi nhánh quận 6)

                                                                           

 VP chi nhánh quận 12:                                  287 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM

                                                                            Chung cư Tecco Green Nest, block 3, căn hộ TM04 (tầng trệt)

 

(Nhấp vào đây để xem sơ đồ đường đi đến chi nhánh Quận 12)

 

VP chi nhánh quận Thủ Đức:                         34 đường số 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM

 

(Nhấp vào đây để xem sơ đồ đường đi đến chi nhánh quận Thủ Đức)

 

Điện thoại                                       (028) 3890 8900 - 012 3890 8900

 

Hotline (24/7)                                08 68908900 - 0909368900

 

Email                                                giasu.minhtam@yahoo.com

 

Website                                            www.giasuminhtam.com

 

 

 

 

Thiết kế website www.webso.vn