Lớp Dạy Kèm Cấp 1 - Tiểu Học

Thông tin lớp Trạng thái
Gia sư lớp
Lớp 2
HS trg Phù Đổng
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại Trần Văn Kiểu Phường 10          Quận 6
Mức lương 1.200.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T35 từ hoặc sau 18g; T7 cả ngày
Tìm gia sư là Sinh viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT119210

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 1
HS Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại cc Sài Gòn Pearl số 92 Nguyễn Hữu Cảnh phường 22                 quận Bình Thạnh
Mức lương 1.800.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 17g30; T7 sáng
Tìm gia sư là Giáo viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT119209

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 4
HS  trường Đặng Trần Côn
Môn dạy Toán tiếng Việt tiếng Anh ( bám sát chương trình phổ thông)
Dạy kèm tại đường Tôn Đản Phường 13        Quận 4
Mức lương 1.500.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g; T7CN cả ngày. Chọn 3 buổi ( không chọn đồng thời cả thứ bảy lẫn chủ nhật)
Tìm gia sư là Sinh viên nữ KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT119201

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 4
HS  trg Bông Sao
Môn dạy Toán
Dạy kèm tại
Tạ Quang Bửu phường 6          quận 8
Gần bến xe quận 8
Mức lương 1.800.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T35 từ hoặc sau 18g; T7 cả ngày. Chọn 2b
Tìm gia sư Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT119125

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 3
HS  trường Bình Trưng Đông
Môn dạy Tiếng Việt
Dạy kèm tại Nguyễn Duy Trinh phường Bình Trưng Đông                                        quận 2
Mức lương 900.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T2 từ hoặc sau 18g; T7 từ hoặc sau 14g
Tìm gia sư là Sinh viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: SP119118

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 2
HS  trg Bình Trưng Đông
Môn dạy Báo bài 
Dạy kèm tại đường số 5, đường Nguyễn Duy Trinh phường Bình Trưng Đông          quận 2
Mức lương 1.800.000 đ
Số buổi / tuần 4b
Thời gian trống T2345 từ hoặc sau 18g
Tìm gia sư Sinh viên nữ giỏi tiếng Anh

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT109317

Chưa giao

Gia sư lớp Lớp 2
Môn dạy Toán tiếng Việt tiếng Anh
Dạy kèm tại
Huỳnh Tấn Phát khu phố 7 Thị trấn Nhà Bè                                     huyện Nhà Bè
Cách cầu Phú Xuân 1km
Mức lương 1.400.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 chọn 3b từ hoặc sau 18g30
Tìm gia sư Sinh viên nam

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT109526L2

Chưa giao

Gia sư lớp
 Lớp 1
Học sinh trường Nguyễn Văn Hưởng
Môn dạy Toán tiếng Việt tiếng Anh
Dạy kèm tại
Huỳnh Tấn Phát khu phố 7 Thị trấn Nhà Bè                                         huyện Nhà Bè
Cách cầu Phú Xuân 1km
Mức lương 1.400.000 đ
Số buổi / tuần 3b x 90'
Thời gian trống T246 từ hoặc sau 18g30; T7CN cả ngày. Chọn 3b
Tìm gia sư là Sinh viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT109526L1

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS  trg Đoàn Thị Điểm
Môn dạy Báo bài
Dạy kèm tại bến Vân Đồn phường 2                quận 4
Mức lương 3.000.000 đ
Số buổi / tuần 5b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 17g30; T7CN cả ngày. Chọn 5b
Tìm gia sư là Sinh viên nữ chuyên ngành sư phạm của Đại học Sư phạm hoặc đại học Sài Gòn

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT109522

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 5
Bé trai trg Nguyễn Bỉnh Khiêm đã học chương trình tiếng Anh tích hợp. Bé đã có Flyer 15/15
Môn dạy Anh văn LT vào lớp 6 Trần Đại nghĩa
Dạy kèm tại  đường Xuân Thủy phường Thảo Điền                                                              quận 2
Mức lương 2b x 90' x 450k/b
Số buổi / tuần 2b x 90' x 450k/b
Thời gian trống T246 từ hoặc sau 18g chọn 2b
Tìm gia sư là Giáo viên KN LT TĐN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT109520

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 4
HS  trg Lê Thị Hồng Gấm
Môn dạy Toán tiếng Việt tiếng Anh
Dạy kèm tại

Liên Ấp 123 xã Vĩnh Lộc B

                                      Huyện Bình Chánh

Mức lương 2.000.000 đ
Số buổi / tuần 4b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g00
Tìm gia sư Sinh viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT109219

Chưa giao

  

Gia sư lớp
Lớp  5
Bé trai trg Nguyễn Thái Sơn
Môn dạy Anh văn LT vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa
Dạy kèm tại

Nguyễn Hữu Cảnh phường 22 

                                    quận Bình Thạnh

Mức lương 2b x 90' x 400k/b
Số buổi / tuần 2b x 90' x 400k/b
Thời gian trống
 
T35 từ 17h30 chọn 2b
Tìm gia sư là Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp
 

 

 
Mã lớp: MT099233

Chưa giao

Gia sư lớp
Lớp 1
HS trường Nguyễn Thái Sơn
Môn dạy Tiếng Anh tích hợp
Dạy kèm tại Huỳnh Khương Ninh phường Đa Kao                                                         quận 1
Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 3b x 90'
Thời gian trống T345 từ hoặc sau 18g
Tìm gia sư Sinh viên nữ có hiểu biết về chương trình tiếng Anh tích hợp

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT119126

Đã giao

Gia sư lớp Lớp Lá
Môn dạy Dự Bị Lớp 1
Dạy kèm tại đường An Phú Đông 3 phường An Phú Đông                                       Quận 12
Mức lương 1.800.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T5 từ hoặc sau 17g30; T7 cả ngày 
Tìm gia sư là Giáo viên đứng lớp

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
 
Mã lớp: MT119104

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS  trg quốc tế Việt Úc
Môn dạy Toán Tiếng Việt ( theo chương trình của Bộ GD&ĐT)
Dạy kèm tại Võ Trường Toản phường An Phú quận 2
Mức lương 2.700.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ 19g hoặc từ 19g30 chọn 3b trong đó phải có một buổi là thứ sáu
Tìm gia sư Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT109207

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS trg Đinh Bộ Lĩnh
Môn dạy Anh văn luyện thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa
Dạy kèm tại chung cư Celadon City đường bờ bao Tân Thắng phường Sơn Kỳ      quận Tân Phú
Mức lương 2b x 90' x 450k/b 
Số buổi / tuần 2b x 90' x 450k/b 
Thời gian trống T235 từ hoặc sau 14g chọn 2b
Tìm gia sư Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT109535

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS  trg Việt Mỹ
Môn dạy Ngữ Văn (dạy trực tuyến qua zalo hoặc Viber hay FB)
Dạy kèm tại Lê Thị Bạch Cát phường 11      quận 11
Mức lương 1.800.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T234567 từ hoặc sau 19g chọn 2b
Tìm gia sư Giáo viên nữ có thể dạy online

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: SP109531

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS  trường Nguyễn Văn Tây
Môn dạy Toán và Tiếng Việt 
Dạy kèm tại

Ngô Chí Quốc phường Bình Chiểu

                                       quận Thủ Đức

Mức lương 3.000.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T234567 từ hoặc sau 17g30 chọn 3b
Tìm gia sư Giáo viên kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT109529

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 4
HS trường Lý Nhơn
Môn dạy Toán
Dạy kèm tại đường Tôn Đản Phường 8         Quận 4
Mức lương 900.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T7CN buổi sáng từ hoặc sau 9g
Tìm gia sư Sinh viên nam giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT109521

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 1
HS  trường quốc tế Việt Úc
Môn dạy Toán Tiếng Việt ( theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Dạy kèm tại đg số 2, cx Lữ Gia, P. 15,             quận 11
Mức lương 1.500.000 đ
Số buổi / tuần 3b x 90'
Thời gian trống T246 từ hoặc sau 18g
Tìm gia sư Sinh viên nữ giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT109515

Đã giao

Gia sư lớp Lớp 1
Môn dạy Anh văn
Dạy kèm tại Nguyễn Văn Cừ phường Nguyễn Cư Trinh                                                         quận 1
Mức lương 1.200.000 đ
Số buổi / tuần 2b x 90'
Thời gian trống T23 từ hoặc sau 17g nhưng ko dc quá khuya
Tìm gia sư Sinh viên nữ giỏi tiếng anh

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT109508

Đã giao

Gia sư lớp Lớp 4
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại

 đg số 8, phường Bình Hưng Hòa A

                                         quận Bình Tân

Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T356 từ hoặc sau 18g30; T7 cả ngày
Tìm gia sư Giáo viên tự do (ngành tiểu học)

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT109424

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 2
HS trường Đặng Văn Ngữ
Môn dạy Toán tiếng Việt tiếng Anh
Dạy kèm tại Lê Văn Sỹ phường 11     quận Phú Nhuận
Mức lương 1.500.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T234567 từ hoặc sau 17g30 chọn 3b
Tìm gia sư Sinh viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT109423

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS trường Cách mạng tháng Tám
Môn dạy Tiếng Anh luyện thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa
Dạy kèm tại cc K300 lô C5, Đường Quách Văn Tuấn Phường 12                               Tân Bình
Mức lương 4b x 90' x 450k/b
Số buổi / tuần 4b x 90' x 450k/b
Thời gian trống T46 từ hoặc sau 18g; T7CN buổi sáng hoặc sau 18g. Chọn 3b
Tìm gia sư là Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT109419

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5 và Lớp 3
Hai HS  trường Phú Mỹ quận 7
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại
Phạm Hữu Lầu phường Phú Mỹ    quận 7
Gần ngay cầu Phước Long
Mức lương 3.600.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g30; T7CN cả ngày. Chọn 3b ( không được chọn đồng thời cả thứ bảy lẫn chủ nhật)
Tìm gia sư là Giáo viên đứng lớp

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT109411

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 1
HS  trg Trần Bình Trọng
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại đường số 1 phường 5                 quận 8
Mức lương 2.700.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T6 từ 18g; T7CN cả ngày tùy chọn giờ
Tìm gia sư là Giáo viên đứng lớp tiểu học

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
 
Mã lớp: MT109408

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 3
HS  trg Thới Tam
Môn dạy Tiếng Việt
Dạy kèm tại  đường Thới Tam Thôn 12 , ấp Thới Tứ 1, xã Thới Tam Thôn         huyện Hóc Môn
Mức lương 2b
Số buổi / tuần 1.800.000 đ
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 17g30
Tìm gia sư là Giáo viên đứng lớp

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT109405

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5
2 hs trg Hưng Phú
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại Nguyễn Duy, phường 10               quận 8
Mức lương 1.800.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T246 từ hoặc sau 18g; T7CN cả ngày. Chọn ba buổi ( không chọn đồng thời cả thứ bảy lẫn chủ nhật)
Tìm gia sư Sinh viên nữ giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT109403

Đã giao

Gia sư lớp

Gia sư lớp 5

2 học sinh sinh đôi trường Hưng Phú

Môn dạy Toán + Tiếng Việt
Dạy kèm tại Nguyễn Duy, P10,                               Quận 8
Mức lương 1.800.000đ
Số buổi / tuần 3
Thời gian trống

- T2,4,6 từ hoặc sau 18g

- T7,CN cả ngày

Tùy chọn 3 buổi nhưng không chọn đồng thởi cả T7 lẫn CN

Tìm gia sư Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT109330

Đã giao

Gia sư lớp

Gia sư lớp 4

Học sinh trường Võ Văn Tần

Bị tật giảm chú ý, kém tập trung

Môn dạy Can thiệp hỗ trợ học hành cho bé
Dạy kèm tại

Đường 16, P. Bình Trị Đông B,

Quận Bình Tân

Mức lương 375.000đ/b (6.000.000đ)
Số buổi / tuần 4b x 90'
Thời gian trống

- T2,4,6 từ hoặc sau 18g

- T7,CN cả ngày

Tùy chọn 4 buổi, nhưng không được chọn đồng thời cả T7 lẫn CN

Tìm gia sư Giáo viên chuyên biệt

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT109328

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 2
Hs trường tiểu học Lương Thế Vinh quận 7. Bé bị tăng động nhẹ
Môn dạy Can thiệp vào hỗ trợ học hành cho trẻ tăng động
Dạy kèm tại đường 23 phường Tân Quy       quận 7
Mức lương 3b x 60' x 250k/giờ
Số buổi / tuần 3b x 60' x 250k/giờ
Thời gian trống T35 từ hoặc sau 18g; T7 từ hoặc sau 14g
Tìm gia sư Giáo viên chuyên biệt

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: SP109325

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 1 và Lớp 2
2 hs trg An Khánh
Môn dạy Toán Tiếng Việt 
Dạy kèm tại Nguyễn Cơ Thạch phường An Phú quận 2
Mức lương 1.500.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T234567 chọn 3b từ hoặc sau 18g
Tìm gia sư là Sinh viên nữ kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT109322

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 3
HS  trường Bình Trưng Đông
Môn dạy Tiếng Việt
Dạy kèm tại Nguyễn Duy Trinh phường Bình Trưng Đông                                          quận 2
Mức lương 900.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T2 từ hoặc sau 18g; T7 từ hoặc sau 14g
Tìm gia sư là Sinh viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT109308

Đã giao

Gia sư lớp Lớp 1
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại cx Phú Lâm A, hẻm 710 Nguyễn Văn Luông phường 12                      quận 6
Mức lương 1.200.000 đ
Số buổi / tuần 3b x 90'
Thời gian trống T246 từ hoặc sau 18g; T7 cả ngày. Chọn 3b
Tìm gia sư Sinh viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT109305

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 2
Hai học sinh trường Bình Trị Đông
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại đường Chiến Lược phường Bình Trị Đông                                   quận Bình Tân
Mức lương 1.500.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g. Chọn 3b
Tìm gia sư là Sinh viên nữ kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT109303

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5 và Lớp 2
2 học sinh lớp 5 và 1 học sinh lớp 2 học chung giờ
Môn dạy Toán và Tiếng Việt
Dạy kèm tại Trương Phước Phan Phường Bình Trị Đông                               quận Bình Tân
Mức lương 2.100.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g30 chọn 3b
Tìm gia sư là Sinh viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT109302

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 4
HS trường Đặng Trần Côn
Môn dạy Toán tiếng Việt tiếng Anh ( bám sát chương trình phổ thông)
Dạy kèm tại đường Tôn Đản Phường 13        Quận 4   
Mức lương 1.500.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 18g; T7CN cả ngày. Chọn 5 buổi ( không chọn đồng thời cả thứ bảy lẫn chủ nhật)
Tìm gia sư là Sinh viên nữ KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT109301L4

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 2 và Lớp 3
Hs trg Lê Quý Đôn Bình Tân
Môn dạy Anh văn ( bám sát chương trình Anh văn tiểu học
Dạy kèm tại

 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo A

                                         quận Bình Tân

Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T23456 từ 17g hoặc 17g30 hoặc 18g
Tìm gia sư Giáo viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT109216

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5
Hs  trg Việt Úc.
Môn dạy Anh Văn luyện thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa
Dạy kèm tại đg Bàu Cát 2, P. 10,                 Tân Bình
Mức lương 4.800.000 đ
Số buổi / tuần 2b x 3 tiết x 45'     600k/b
Thời gian trống T7CN sáng từ 10g hoặc 10g30
Tìm gia sư Giáo viên KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT109214

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS  trường Chính Nghĩa
Môn dạy Anh Văn tích hợp
Dạy kèm tại Ngô Quyền phường 6                quận 10
Mức lương 1.600.000  đ
Số buổi / tuần 2b x 90' 
Thời gian trống T35 từ hoặc sau 17g30
Tìm gia sư Sinh viên giỏi TA biết về tiếng Anh tích hợp

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT109205

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 1
HS trường Phan Chu Trinh
Môn dạy Tiếng Anh tích hợp 
Dạy kèm tại đg Lê Văn Thọ phường 11          Gò Vấp
Mức lương 1.600.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T35 từ hoặc sau 17g30
Tìm gia sư là Sinh viên giỏi

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT109112

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 2
HS trường Nguyễn Thái Sơn
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại  KDC Conic 13B Nguyễn Văn Linh ấp 5 xã Phong Phú              huyện Bình Chánh
Mức lương 2.700.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T236 từ hoặc sau 18g
Tìm gia sư Giáo viên đứng lớp

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: SP109134

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 1
HS  trường Ngô Quyền
Môn dạy Báo Bài
Dạy kèm tại

đg Liên Ấp 123 ấp 2 xã Vĩnh Lộc B

                                    Huyện Bình Chánh

Mức lương 2.000.000 đ
Số buổi / tuần 5b x 90'
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 15g nhưng chọn giờ dạy sao cho phải kết thúc trước 18:30
Tìm gia sư Sinh viên kn

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT109130

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS  trường Nguyễn Thượng Hiền
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại

Lê Văn Khương phường Hiệp Thành 

                                                 quận 12

Mức lương 1.000.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T35 từ hoặc sau 18g; T7CN cả ngày tùy gia sư chọn giờ. Chọn 2b
Tìm gia sư là Sinh viên nữ KN

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT109128

Đã giao

Gia sư lớp Lớp Lá
Môn dạy Dự bị vào lớp 1
Dạy kèm tại đg TL 16, tổ 7, kp 3B, phường Thạnh Lộc                                                      quận 12
Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ  17g30 hoặc 18g00. Chọn 3b
Tìm gia sư Giáo viên có bằng GDTH

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT109124

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 1
HS  trường Kim Đồng
Môn dạy Toán Tiếng Việt
Dạy kèm tại Dương Quảng Hàm Phường 5     Gò Vấp
Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 17g15 chọn 3b
Tìm gia sư là Giáo viên 

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: SP109119

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 2
HS Trường Quốc tế Á Châu
Môn dạy Báo bài     
Dạy kèm tại Hoàng Hoa Thám                    Tân Bình
Mức lương 4.000.000 đ
Số buổi / tuần 5b
Thời gian trống T23456 từ hoặc sau 17g30
Tìm gia sư Sinh viên nữ giỏi TA

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT109117

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS  trường Đinh Tiên Hoàng
Môn dạy Toán Tiếng Viêt
Dạy kèm tại Đặng Văn Ngữ, P. 4,                 Tân Bình
Mức lương 1.800.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T4 từ hoặc sau 18g; T7CN từ 15g hoặc từ 17g. Chọn 2b.
Tìm gia sư Giáo viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT108116L5TV

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS  trường Đinh Tiên Hoàng
Môn dạy  Anh văn ( học chương trình Flyers và hỗ trợ chương trình tại trường)
Dạy kèm tại Đặng Văn Ngữ, P. 4,                Tân Bình
Mức lương 2.400.000 đ
Số buổi / tuần 2b
Thời gian trống T4 từ hoặc sau 18g; T7CN từ 15g hoặc từ 17g. Chọn 2b.
Tìm gia sư Giáo viên nữ

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

Mã lớp: MT109116L5A

Đã giao

Gia sư lớp
Lớp 5
HS  trg  Nguyễn Bỉnh Khiêm
Môn dạy Toán, Tiếng Việt
Dạy kèm tại
cc Phú Hoàng Anh đường Nguyễn Hữu Thọ xã Phước Kiển            huyện Nhà Bè
Gần ngay ngã tư Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ
Mức lương 2.700.000 đ
Số buổi / tuần 3b
Thời gian trống T246 từ hoặc sau 19g
Tìm gia sư là Giáo viên kinh nghiệm

Gia sư xem Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Lớp

Gia sư xem Nội Quy Nhận Lớp

 

 
Mã lớp: MT109111L5

Đã giao

Liên kết website
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Chat Tư vấn học
Chat Tư vấn dạy

(028) 3890 8900

 08  3890 8900

 

Quảng cáo
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  186
 Hôm qua:  1593
 Tuần trước:  12370
 Tháng trước:  60850
 Tất cả:  7352228

GIA SƯ MINH TÂM  

    

Địa chỉ : 

 

 VP chi nhánh quận 6:                                   53 đường 74, phường 10, quận 6, TP HCM.

 

(Nhấp vào đây để xem sơ đồ đường đi đến chi nhánh quận 6)

                                                                           

 VP chi nhánh quận 12:                                  287 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM

                                                                            Chung cư Tecco Green Nest, block 3, căn hộ TM04 (tầng trệt)

 

(Nhấp vào đây để xem sơ đồ đường đi đến chi nhánh Quận 12)

 

VP chi nhánh quận Thủ Đức:                         34 đường số 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM

 

(Nhấp vào đây để xem sơ đồ đường đi đến chi nhánh quận Thủ Đức)

 

Điện thoại                                       (028) 3890 8900 - 012 3890 8900

 

Hotline (24/7)                                08 68908900 - 0909368900

 

Email                                                giasu.minhtam@yahoo.com

 

Website                                            www.giasuminhtam.com

 

 

 

 

Thiết kế website www.webso.vn